Horn 

 

 

Name: Albert Alina

Mitglied seit: 2017 

 

 

Name: Durrer Sera 

Mitglied seit: 2019 

 Neumitglied

 

Name: Barmettler Svenja 

Mitglied seit: 2021